Глибини Нашої Пам'яті Есхатологічні Передчуття Людства та Відбиття їх у Поезії Ідея Козацтва - в Українській Душі www.ukrainaforever.narod.ru Триполізм - Наша Ідея А.Кримський Про "Колиску Народів" З Води Та Вогню Гог в Краю Магога і Місія України Чи може бути столиця "молодшого брата" матір'ю міст руських? Епітафія Енеєві Підвалини Європейської Цивілізації На Якій Землі Живемо? Тризуб Посейдона І Володимир Феномен Шевченка ЩО ТАКЕ Національна Ідея? Древність Українських Говорів Та Спитайте: Хто Ми, Чиї Сини. Потоп На Україні Перстень З Оріхалком Хлібороб Світу - Історичне Призначення Українців Братня Дружба Лінки Різні Хронолог Українська Вороніжчина Освободительная борьба Українська Ідея Україніка в архівах История Украины, Духовная культура Украины
Головна . ІІ . Причини занепаду руського етносу ІІІ . Можливості русько-українського етносу IV . Можливий варіант розвитку планетарного суспільства в ХХІ сторіччі V . Що далі?

IV. Можливий варіант розвитку планетарного суспільства в ХХІ сторіччі

raznoe.h18.ruІсторія України

Велика Історія України: Словяни, Арійці.
Велика Історія України: Почини Київської Держави.
Київ, мати українських городів.
Святослав Завойовник:Знищення хозарської держави.
Культура поганської України.
Кінець українізації.
Матеріали про козацтво, Матеріали по Історії України, Материалы статьи по ИСТОРИИ УКРАИНЫ.
Українське відродження на Донеччині й Луганщині в 1917-22 роках.
ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ЛІТОПИСУ.

Етнографія Угорської Руси.

Українське козацтво.Генеза і становлення козацтва в Україні. Українське козацтво: формування соціального стану.Історичні передумови та причини виникнення.

Римський імператор — Русин.

Михайло Дорошенко - гетьман-флотоводець.

АРХАЇЧНІ ЕЛЕМЕНТИ КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНОЗНАВСТВА.

L'HISTOIRE : LE DEBUT DE LA COSAQUERIE.

••• Щоб заглянути в майбутнє необхідно лише пильно придивитись до тих процесів, що відбуваються на планеті. Для уважного погляду не залишиться без уваги стрімке зростання темпів розвитку людського суспільства.

•••Складається враження, що людство невідворотньо наближається до якогось катастрофічного фінішу, бо згідно з самими оптимістичними оцінками в ХХІ сторіччі вичерпається значна частина покладів корисних копалин.

•••На порозі ІІІ-го тисячоліття над людством постала загроза планетарної енергетичної кризи; уже сьогодні спричинені людиною кліматичні зміни можуть стати незворотними, а екологічна ситуація потребує вирішення на планетарному рівні; щоденно на планеті зникають тисячі видів флори і фауни.

••• Руйнується біосфера Землі, головна складова зовнішнього середовища існування людства. Недалеко той час, коли планетарна система життєзабезпечення втратить здатність самовідновлення і саморегуляції з непередбачуваними наслідками; суспільство розвивається в напрямку трансформації більшості етносів в єдиний суспільний організм з єдиними комунікаціями, мовою спілкування, нормами етики і моралі, законами суспільного гуртожитку, побудованих на оптимальних умовах для діяльності капіталу.

•••Загальними для суспільства стануть спрощені, найбільш загальні норми відносин з акцентом на фізіологічні потреби.

•••З розпадом і руйнацією більшості етносів буде витрачено необхідне різноманіття для подальшої позитивної еволюції людства з наступною його деградацією в духовній і інтелектуальній сферах.

•••Найближчим часом будуть вирішені проблеми життєзабезпечення людства їжею, одягом, предметами першої необхідності. Для більшості населення зникне необхідність піклування про завтрашній день, виникнуть умови для легкого фізіологічного життя, що мало відрізнятиметься від тваринного, з тією ж тенденцією до виродження людства.

•••На зміну епохи концентрації засобів виробництва (і об’єднаного на цій основі людства) має прийти епоха розпорошення з розпадом єдиного планетарного суспільства на безліч розрізнених угруповань, що призведе людство до соціальної і невідворотної екологічної катастрофи.

•••Людство впритул підійшло до розуміння інформаційної будови Всесвіту, що при існуючих суспільних цінностях і моралі стане загрозою для гармонійного розвитку розумного і живого Всесвіту, а тому по відношенню до людства з боку Космосу можуть бути вжиті рішучі і неадекватні (для людського мислення) дії.

•••В політичній системі планетарного суспільства можна очікувати більш вірогідних змін, а саме:

•••Уже найближчим часом може початись розпад останньої імперії в світі - Російської федерації, бо, згідно з законами будови планетарного суспільства, різні етноси можуть існувати в єдиному державному просторі лише під дулами автоматів і за колючим дротом. Існує реальна загроза того, що засоби масового знищення можуть стати власністю окремих фанатичних і терористичних угруповань з спокусою їх практичного застосування. До тих пір, поки існуючі види зброї морально не застаріють і поки не будуть знайдені ефективні засоби протидії необхідно запобігати розпаду Росії.

•••Долар, що зробив Сполучені Штаті гегемоном планети, втратить господаря (як міжнародна валюта), свою матеріальну і юридичну забезпеченість, що стане причиною планетарної фінансової кризи і причиною падіння з Олімпу Сполучених Штатів, можливо уже в найближчі десятиріччя;

••• Щоб не допустити падіння долара і не втратити контрольний пакет акцій гегемона суспільства Сполучені Штати під лозунгами боротьби за демократію і права людини створюватимуть локальні кризові ситуації (подібні до Іраку, Югославії, Афганістану, дискредитації керівництва Германії і Австрії, боротьби з «євро», як з конкурентом і так далі), знову таки з непередбачуваними наслідками.

••• Криза моральних цінностей і руйнація сім’ї в західному суспільстві створюють передумови демографічної катастрофи в державах суперхристиянського етносу, що, в свою чергу, призведе до втрати лідируючих позицій в розвитку людства народів Європи і Північної Америки, поглибить кризу в Сполучених Штатах, наближаючи час їх падіння: з тої ж причини Сполучені Штати все більше перетворюватимуться на країну з чорношкірим і жовтошкірим населенням;

•••Для поповнення виробничої сфери і для обслуговування інформаційних комунікацій Сполучені Штати змушені будуть залучати все більшу кількість вихідців південно-східної Азії, особливо з Китаю, що призведе до тотального контролю спочатку інформаційних комунікацій, а за ними і фінансових потоків США вихідцями з Китаю. Існує висока ймовірність перетворення Сполучених Штатів у фінансовий протекторат Китаю;

••• Лідируючі позиції в розвитку планетарного суспільства в XXI сторіччі перейдуть до Китаю і Індії, побудованих на різних етичних, моральних і релігійних кодексах. В цих країнах проживає майже половина людства і вони мають найбільші потенційні можливості стати новими полюсами в планетарному суспільстві уже в найближчі десятиріччя.

•••Всі інші народи практично не мають шансів втрутитись в перебудову суспільної архітектури XXI сторіччя. На заваді самостійному розвитку більшості народів стане зміна характеру промислового виробництва, в якому головну роль відіграватиме висококваліфікований інженерний і обслуговуючий автоматичне виробництво, що побудоване на найновіших інформаційних системах, персонал. І якщо рух міжнародного капіталу в XX сторіччі спостерігався в напрямку дешевої робочої сили і мінімуму суспільних витрат, то на часі спостерігається відтік капіталу в високоосвічені і високорозвинені в технологічному відношенні країни. Можливість скупити «інтелект» і кваліфікованих робітників в країнах, що не досягли необхідного рівня розвитку, лишає надії ці країни на прогрес у майбутньому. Зростатиме прірва між розвинутими країнами і країнами другого і третього ешелонів.

•••Все більшого поширення набуватиме іслам, релігія, яка найбільш послідовно оберігає від руйнівного впливу масової західної культури сім’ю і суспільство. Існує велика ймовірність того, що країни ісламу стануть третьою вагомою складовою в архітектурі суспільства XXI сторіччя.

•••Протистояти наступу жовтої і чорної рас може об’єднана, хоча і старіюча, втрачаюча пасіонарність Європа. Але для цього необхідно об’єднати Європу від Ламаншу до Уралу в єдиний організм, чого із-за розбіжності культур швидше за все не відбувається. І все ж це один із небагатьох шансів народам Європи, в тому числі і України, не відійти на задній план розвитку планетарного суспільства.

•••Як бачимо, райдужних перспектив для розвитку руського етносу не спостерігається, а з того, що маємо, єдиним вагомим аргументом в відстоюванні свого місця і ролі в розвитку людства є високий рівень освіченості нашого народу, його схильність до творчості, що подає надію на ліквідацію технологічного відставання і на входження нашої країни до числа країн, що впливатимуть на розвиток людства в XXI сторіччі. Наступне сторіччя буде сторіччям розвитку перш за все інформаційних і духовних технологій. І та країна, яка зможе раніше інших перебудуватись в цьому відношенні, матиме найкращі шанси і перспективу на майбутнє. Майбутнє, що поступово набирає реальності протистояння Китаю і Індії. Що ж необхідно зробити, щоб Україна і її народ могли використати свій історичний шанс і ввійти до числа країн, що визначатимуть долю людства і свою власну в третьому тисячолітті?

Головна . ІІ . Причини занепаду руського етносу ІІІ . Можливості русько-українського етносу IV . Можливий варіант розвитку планетарного суспільства в ХХІ сторіччі V . Що далі?


Перейти на www.ukrainaforever.narod.ru

Hosted by uCoz

Глибини Нашої Пам'яті Есхатологічні Передчуття Людства та Відбиття їх у Поезії Ідея Козацтва - в Українській Душі www.ukrainaforever.narod.ru Триполізм - Наша Ідея А.Кримський Про "Колиску Народів" З Води Та Вогню Гог в Краю Магога і Місія України Чи може бути столиця "молодшого брата" матір'ю міст руських? Епітафія Енеєві Підвалини Європейської Цивілізації На Якій Землі Живемо? Тризуб Посейдона І Володимир Феномен Шевченка ЩО ТАКЕ Національна Ідея? Древність Українських Говорів Та Спитайте: Хто Ми, Чиї Сини. Потоп На Україні Перстень З Оріхалком Хлібороб Світу - Історичне Призначення Українців Братня Дружба Лінки Різні Хронолог Українська Вороніжчина Освободительная борьба Українська Ідея Україніка в архівах История Украины, Духовная культура Украины

Материалы, статьи по ИСТОРИИ УКРАИНЫ.