Глибини Нашої Пам'яті Есхатологічні Передчуття Людства та Відбиття їх у Поезії Ідея Козацтва - в Українській Душі www.ukrainaforever.narod.ru Триполізм - Наша Ідея А.Кримський Про "Колиску Народів" З Води Та Вогню Гог в Краю Магога і Місія України Чи може бути столиця "молодшого брата" матір'ю міст руських? Епітафія Енеєві Підвалини Європейської Цивілізації На Якій Землі Живемо? Тризуб Посейдона І Володимир Феномен Шевченка ЩО ТАКЕ Національна Ідея? Древність Українських Говорів Та Спитайте: Хто Ми, Чиї Сини. Потоп На Україні Перстень З Оріхалком Хлібороб Світу - Історичне Призначення Українців Братня Дружба Лінки Різні Хронолог Українська Вороніжчина Освободительная борьба Українська Ідея Україніка в архівах История Украины, Духовная культура Украины


Головна . ІІ . Причини занепаду руського етносу ІІІ . Можливості русько-українського етносу IV . Можливий варіант розвитку планетарного суспільства в ХХІ сторіччі V . Що далі?

V. Що далі?

raznoe.h18.ruІсторія України

Велика Історія України: Словяни, Арійці.
Велика Історія України: Почини Київської Держави.
Київ, мати українських городів.
Святослав Завойовник:Знищення хозарської держави.
Культура поганської України.
Кінець українізації.
Матеріали про козацтво, Матеріали по Історії України, Материалы статьи по ИСТОРИИ УКРАИНЫ.
Українське відродження на Донеччині й Луганщині в 1917-22 роках.
ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ЛІТОПИСУ.

Етнографія Угорської Руси.

Українське козацтво.Генеза і становлення козацтва в Україні. Українське козацтво: формування соціального стану.Історичні передумови та причини виникнення.

Римський імператор — Русин.

Михайло Дорошенко - гетьман-флотоводець.

АРХАЇЧНІ ЕЛЕМЕНТИ КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНОЗНАВСТВА.

L'HISTOIRE : LE DEBUT DE LA COSAQUERIE.

••• Першочерговою задачею, розрахованою на найближчі десятиріччя, є перебудова русько-українського етносу. Мойсей водив євреїв по пустелі сорок років, доки не повмирали ті, хто був рабами, і не виросли нові, вільні за духом, члени суспільства.

•••Переформувати старше покоління народу України, сформоване в часи Радянського Союзу, і перебудувати з ним Україну неможливо. Для перебудови України необхідно виховати молоді покоління, які б стали основою оновленого етносу.

•••З цією метою пріоритети держави слід перенести в сферу побудови суспільства майбутнього з першочерговим фінансуванням матері і дитини, системи освіти і виховання. Необхідно, щоб професія вчителя і вихователя стала самою престижною, самою важливою в суспільстві і, відповідно, забезпечувалась фінансово і матеріально державою.

•••Для стимулювання народжуваності дітей держава має негайно взяти на себе повне матеріальне забезпечення матері і дитини з рівнем оплати не нижчої середньої по Україні. Фінансування повинно збільшуватись з ростом кількості дітей в сім’ї. В той же час сім’ї, не здатні до народження суспільно повноцінних дітей (наркомани, алкоголіки і т.п.), не фінансуються і повинні знаходитись під контролем органів охорони здоров’я.

•••Задача перебудови суспільства потребує перебудови системи виховання і освіти дітей. Повноцінними членами суспільства можуть бути лише здорові духовно, інтелектуально і фізично, а тому кожного дня кожна дитина, в залежності від її можливостей, повинна отримати достатнє інтелектуальне і фізичне навантаження, мати час для духовної практики.

•••Якщо дитину не навчати читати в перші роки життя, то зробити це в дорослому віці дуже важко. Якщо не навчити дитину працювати змалечку - пізніше вона буде займатись чим завгодно тільки не корисною творчою працею. Якщо дитина не отримала необхідної духовної практики в сім’ї і школі, турбуючись про своїх братиків і сестричок, про тварин і рослини, про навколишнє довкілля, не навчиться цінувати створене з любов’ю іншими, вона залишиться «наполеончиком», що житиме лише з думкою про себе і свої власні інтереси.

•••При всьому тому освіта, починаючи з старших класів повинна відповідати - згідно з тестуванням - нахилам школяра. В кожному класі має бути свій вчитель - вихователь, який би відстежував повноцінність освіти і виховання, відповідав за духовну практику учня.

••• Наповнюваність класів не повинна перевищувати 20 учнів, а в школі не повинно навчатись більше 200-300 школярів з тим, щоб педагогічний колектив міг повноцінно контролювати і виховувати дітей. В освіті слід надавати першочергового значення спеціальностям, що визначатимуть характер найближчих століть, а саме розробці і розвитку інформаційних технологій (особливо генетичних), духовних технологій суспільного гуртожитку на планеті, суспільних комунікацій.

•••Важливою стороною формування майбутньої особистості є зовнішнє етнічне середовище, що відповідало б задачам виховання дитини і давало б необхідне духовне, інтелектуальне і фізичне навантаження. З цією метою держава має відстежувати і, при необхідності, корегувати стан середовища в якому виховується молодь. Особливу увагу необхідно приділити змісту і відповідності задачам виховання інформаційних потоків по радіо і телебаченню, в пресі, в друкованих виданнях з вилученням матеріалів, що розвивають аморальні нахили і виховують такі патологічні риси як жорстокість, егоїзм, садизм, інші негативні риси характеру і особистості.

•••З іншого боку засоби інформації повинні нести позитивне навантаження поваги до людини, сім’ї, власного і інших народів, їх звичаїв, мови, культури; з розумінням того, що для прогресивного розвитку суспільства необхідне різноманіття мов, культур, світоглядів і що загибель чи руйнація бодай найменшого етносу - це незворотна і непоправна втрата для цивілізації в цілому. Зовнішнє середовище має забезпечувати необхідне фізичне навантаження на всі системи і м’язи організму, високий інтелектуальний і духовний рівень взаємовідносин між людьми.

•••Особливу увагу держава має приділити вихованню національної свідомості і гідності, вартості свого етносу, розбудові епосу і міфології, мови і національних особливостей. І перш за все тому, що всі інтелектуальні і духовні надбання людства мають національні корені, зростають і дозрівають на етнічних підвалинах суспільства. Для того, щоб перебудувати суспільне середовище в відповідності з задачами виховання молоді і оновлення етносу - необхідно також, щоб кожна людина мала можливості для творчої праці.

••• З цією метою на законодавчому рівні має бути вирішене питання про обов’язкове створення умов для творчості в відсотковому обчисленні до загальної власності підприємця. Це може бути ділянка землі, лабораторія для технічної творчості, зоологічний куточок, художня майстерня, концертна зала і т.п.

••• Підприємства, в яких буде добре поставлена творча робота, особливо з молоддю, повинні мати значні податкові пільги від держави на ту частину майна, що виділена на виконання задекларованих задач. Кожен підприємець має тримати своє майно і територію в належному стані, дбати про їх естетичне оздоблення.

••• Кожний власник землі має виділити не менше третини своєї території під лісопаркові насадження і водні споруди (ставки, озера, канали і т.п.), слідкувати за їх добрим станом і екологічною чистотою. Не менше третини всієї території України має належати державі з організацією національних ландшафтних заповідників, де забороняється промислова діяльність людини за виключенням екологічної.

•••На державному рівні має набути чинності етичний кодекс взаємовідносин у суспільстві з пріоритетом матері і дитини, старості і інвалідності.

•••Для організації духовної перебудови суспільства наряду зі звичайним парламентом, що слідкує за загальним станом держави, обирається духовний парламент з числа видатних педагогів, письменників, діячів мистецтва і культури, релігійних конфесій, екологічних рухів.

•••Духовний парламент не фінансується державою і є незалежним від неї органом, але має право вносити на розгляд звичайного парламенту законодавчі акти і накладати вето на ті закони і ті державні акти, що можуть нанести шкоду українському народу, перш за все в інтелектуальній і духовній сферах його життя.

•••Духовний парламент також розробляє, змінює, доповнює законодавчі аспекти духовного життя суспільства і контролює виконання прийнятих рішень. Для контролю виконання рішень духовного парламенту на місцях державою вводиться інститут незалежних від адміністративних органів духовних координаторів, які вибираються безпосередньо населенням і які можуть призупиняти всі дії адміністрації, що можуть зашкодити етнічному і духовному середовищам суспільства, а також навколишньому довкіллю.

•••Робота духовних координаторів має фінансуватись державою. Для підтримки роботи духовних координаторів можуть створюватись організації і центри інтелектуально-духовного спілкування і співпраці громадян, зацікавлених в розбудові майбутнього України.

•••З метою залучення до етнічної перебудови широких верств населення на всіх рівнях організації держави вводиться інституція духовної вартості життя суспільства, відображеної в Білій і Чорній книгах України, куди заносяться дані про громадян, що зробили найбільший внесок, або нанесли шкоду своїй країні і своєму народу.

•••Духовним парламентом вводиться інститут Лицарів України, що прославили Україну в інтелектуальній сфері, або багато зробили для духовного і етнічного відродження України і її перебудови.

•••Відповідність вибраних духовних координаторів вимогам суспільства підтверджується духовним парламентом, який також затверджує списки підприємств на фінансові і інші пільги держави (при наявності віз духовних координаторів на місцях). Духовні координатори, крім того, слідкують за створенням умов для суспільної творчої праці, в першу чергу безробітних громадян, організують суспільні міроприємства, слідкують за виконанням всіма громадянами України гасла: Що корисно для України і її народу - заохочується, що наносить шкоду - обов’язково карається».

•••Зі змінами, що відбуваються в суспільстві, мають змінитись функції багатьох державних інститутів, в тому числі армії. Жодна держава не може мати на озброєнні всі можливі види самозахисту, але вона повинна мати те, особливе, що стримувало б інші держави від агресії (бджола мала і слабка, але має жало). Армія повинна бути перш за все інтелектуальною і мати можливість «паралізувати» агресора впливом на його найслабкіші місця - в інформаційній, духовній сферах, на інформаційні, керівні і споживчі комунікації. Молоді люди, що служать в армії, повинні, перш за все, бути мобільним інструментом держави в надзвичайних ситуаціях і школою творчого, духовного виховання молоді (інститут соціальних волонтерів).

•••Необхідно змінити і розширити функції поліції з тим, щоб вона з карного органу перетворилась в карно - виховний. До складу поліції в якості автономних підрозділів повинні входити екологічна і забезпечення людської гідності, що слідкувала б за дотриманням етичних і моральних застав суспільства.Необхідно поступово перебудувати архітектуру помешкання суспільства.

•••Найбільш вразливими в сучасному суспільстві з точки зору природних катастроф, воєнних і суспільних конфліктів, виникнення і розповсюдження природних і суспільних хвороб, екології проживання є великі міста. В майбутньому «міста - динозаври» повинні зникнути, а їм на зміну має прийти екологічне замкнуте господарство – своєрідний сучасний хутір з власними джерелами енергоживлення і набором всіх необхідних систем життєзабезпечення. Промислове виробництво, освітні, культурні, духовні, спортивні, наукові, і адміністративні центри мають бути винесені за межі населених пунктів і розташовані найліпшим чином для обслуговування населення даної території. Робота в цих центрах і їх обслуговування виконується населенням прилеглих територій.

•••В освіті слід надавати першочергового значення спеціальностям, що визначатимуть характер найближчих століть, а саме – розробці і розвитку інформаційних (особливо генетичних) і духовних технологій, суспільних комунікацій, розвитку космічного мислення. Українець має позбутись споконвічної традиції «моя хата з краю» і набути рис духовно об’єднаної нації. В відносних з народами інших країн і з національними меншинами маємо виходити з прийнятих загальнолюдських цінностей і норм, поважаючи кожний народ, кожну мову, кожну культуру.

••• По відношенню до представників інших народів, що прибувають в Україну, живуть або навчаються, маємо користуватись нормами гостинності при умові, що вони поважають наш народ, його цінності і звичаї і не наносять шкоди українському суспільству. Маємо поважати всі народи, брати на озброєння їх інтелектуальні і духовні надбання, вчитись кращому і ділитись з усіма, але не давати нікому сісти собі на шию. Паразити мають бути ізольовані від суспільства.

Головна . ІІ . Причини занепаду руського етносу ІІІ . Можливості русько-українського етносу IV . Можливий варіант розвитку планетарного суспільства в ХХІ сторіччі V . Що далі?


Перейти на www.ukrainaforever.narod.ru

Hosted by uCoz

Глибини Нашої Пам'яті Есхатологічні Передчуття Людства та Відбиття їх у Поезії Ідея Козацтва - в Українській Душі www.ukrainaforever.narod.ru Триполізм - Наша Ідея А.Кримський Про "Колиску Народів" З Води Та Вогню Гог в Краю Магога і Місія України Чи може бути столиця "молодшого брата" матір'ю міст руських? Епітафія Енеєві Підвалини Європейської Цивілізації На Якій Землі Живемо? Тризуб Посейдона І Володимир Феномен Шевченка ЩО ТАКЕ Національна Ідея? Древність Українських Говорів Та Спитайте: Хто Ми, Чиї Сини. Потоп На Україні Перстень З Оріхалком Хлібороб Світу - Історичне Призначення Українців Братня Дружба Лінки Різні Хронолог Українська Вороніжчина Освободительная борьба Українська Ідея Україніка в архівах История Украины, Духовная культура Украины

Материалы, статьи по ИСТОРИИ УКРАИНЫ.